فارسی سوم دبستان درس هشتم

حجم فایل : 2.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 22
بنام خدا فارسی سوم دبستان

درس هشتم


کلمات دارای ارزش املایی
حضرت فاطمه (س) – ازدواج – پیراهن – نرم و لطیف – حقیر – کهنه – عروسی
کلام خداوند – قرآن – سعادتمند – دعا – جبرئیل
بهشت - اتاق معنی لغات لطیف : نرم و خوشایند
ضعیف : بی حال و ناتوان
سعادتمند : خوشبخت
جبرئیل : فرشته ی وحی همهمه : سر و صدا و شلوغی
جوی : گذرگاه باریکی که از آن آب می گذرد
قامت : قد واژه آموزی انسان خوش قیافه ، کسی است که قیافه ی خوبی دارد .
گُل خوش بو : گُلی که بوی خوبی دارد .
خوش معنای خوب دارد و اگر واژه ای ترکیب شود معنای خوب را به آن واژه منتقل می کند مثل واژه ی « بو » ، وقتی با « خوش » ترکیب می شود تبدیل به کلمه ی جدید ِ « خوش بو » می شود که معنایِ « دارای بوی خوب » می دهد و یا واژه ی « قیافه» وقتی با « خوش » ترکیب شود معنای « دارای قیافه ی خوب » می دهد . بیاموز و بگو گاهی بعضی از کلمات را کوتاه می کنیم ،‌ به صورت یک یا دو حرف می نویسیم ولی به صورت کامل می خوانیم . سوال مانند نمونه به ابتدای این کلمه ها ، « خوش » اضافه کن و سپس مخالف هر یک را جلوی آن بنویس .

منظره خوش منظره ≠ بد منظره
خط ≠
رفتار ≠ سوال مانند نمونه جدول را کامل کن. سوال متن زير را بخوان و داخل هر کمانک، علامت مخصوص را بگذار.
حضرت فاطمه ( ) دختر حضرت محمّد ( ) است. ايشان با حضرت علی ( ) ازدواج کردند. روز ازدواج اين دو بزرگوار، به نام « روز خانواده » نامگذاری شده است . سوال جای خالی را با کلمه ی مناسب پر کن .
__________ + بخت : خوش بخت
خوش + _______________ : _________________
خوش + _______________ : _________________
سوال کلمات هر خط را مرتب کن .
خدا ،‌ فرشته ی ،‌ بزرگ ، خانه ی ،‌ حضرت ، به ، محمد ( ص )‌ ، آمد

حضرت فاطمه (س)‌ ، نگاه ، افتاد ، سبز ، لباس ، به ، بهشتی سوال هر عبارت را در جای خالی مناسب بنویسید .
حضرت علی ( ع ) یعنی حضرت علی __________________________
حضرت فاطمه ( س)‌یعنی حضرت فاطمه ____________________________________
حضرت محمد ( ص‌) یعنی حضرت محمد ____________________________________________ سلام الله علیها – صلی الله علیه و آله – علیه السلام سوال با کدام جمع بسته می شود ؟
آسمان ات
ان
ها فقیر ات
ان
ها سوال جمله زیر را به زمان آینده بنویس .
من تو را نمی بینم .

1. من تو را دیده ام . 2. من تو را دیده بودم .
3. من تو را نخواهم دید . 4. من تو را ندیده ام . سوال کدام یک با بقیه متفاوت است ؟

خوشرو خوشنام خویشان خوش دست سوال وقتی حضرت فاطمه (س) به یاد آیه ی زیر افتاد چه کرد ؟
« هرگز سعادتمند نخواهید شد...